5. számú MELLÉKLET – A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

 

 HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·            visszavont megrendelések

·            ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·            előfizetői végberendezés hibája

·            ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

72 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·            a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·            a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·            nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·            az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·            vis maior miatt történt,

·            a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·            a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·            az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

 

Éves szinten értelmezve 95%


 

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző 60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

 

75%

 

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

 

 

Kapcsolt vonali internet

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Induló csomag

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Korlátlan csomag

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Korlátlan/PC World csomag

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Pedagógus csomag

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Üzleti I. csomag

NEM RENDELHETŐ

Kapcsolt vonali szolgáltatás, Üzleti II. csomag

NEM RENDELHETŐ

Korlátlan internet elérés partnerek részére

NEM RENDELHETŐ

Multilink kapcsolt vonali szolgáltatás, Üzleti I. csomag

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,05 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,05 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,01 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

 

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

 

1) Szolgáltató adatai: Eqnet  Zrt, 11384 Váci út 1889, ADSL.

2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi mutatókról

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

 

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·          visszavont megrendelések

·          ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·          ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·          előfizetői végberendezés hibája

·          ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·          ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

72 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·          a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·          a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·          nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·          az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·          vis maior miatt történt,

·          a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·          a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·          az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

 

Éves szinten értelmezve 95%

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

 

75%

 

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK CÉLÉRTÉKEI MAGYAR TELEKOM SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSRA

 

T-com ADSL 1M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Beta flotta ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Beta üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Beta otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ1 Otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ1 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

1,28 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,12 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

 

T-com ADSL 2M

Díjcsomag neve

Nem rendelhető

Beta+ flotta ADSL

Nem rendelhető

Beta+ flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Nem rendelhető

Beta+ üzleti ADSL

Nem rendelhető

Beta+ üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

Nem rendelhető

Beta+ otthoni ADSL

Nem rendelhető

Beta+ otthoni ADSL - tlefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

2,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 3db

Lakossági: nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

T-com ADSL 4M

Díjcsomag neve

Nem rendelhető

Gamma otthoni ADSL

Nem rendelhető

Gamma otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Nem rendelhető

Gamma üzleti ADSL

Nem rendelhető

Gamma üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

Nem rendelhető

Gamma flotta ADSL

Nem rendelhető

Gamma flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

4,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,09 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,09 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,09 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 5 db

Lakossági: Van 2 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

T-com ADSL 5M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ5 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ5 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ5 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ5 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ5 Flotta ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ5 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

5,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 5 db

Lakossági: Van 2 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Tcom ADSL 8M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Delta flotta ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Delta üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Delta otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

8,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,48 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,48 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,48 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Lakossági: Van 3 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

T-com ADSL 10M

Díjcsomag neve

 

 

 

 

 

RENDELHETŐ

EQ10 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ10 Otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ10 Flotta ADSL

RENDELHETŐ

EQ10 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ10 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ10 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

10,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

3,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

3,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

3,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,25 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Lakossági: Van 5 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

T-com ADSL 15M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ15 Üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ15 Flotta ADSL

RENDELHETŐ

EQ15 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ15 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ15 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ15 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

15,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,90 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

5,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

 

 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

T-com ADSL 18M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Omega üzleti ADSL

 

NEM RENDELHETŐ

Omega üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

18,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,96 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,96 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,96 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,32 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,32 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,32 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: nem értékesített

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

 

T-com ADSL 25M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ25 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ25 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ25 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ25 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

25,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

4,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

4,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

4,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

T-com VDSL 10M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ 10 Otthoni VDSL

RENDELHETŐ

EQ 10 Üzleti VDSL

RENDELHETŐ

EQ 10 Otthoni VDSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ 10 Üzleti VDSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

10,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,2 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,2 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,2 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Lakossági: Van 5 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

 

T-com VDSL 20M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ20 Otthoni VDSL

RENDELHETŐ

EQ20 Üzleti VDSL

RENDELHETŐ

EQ20 Otthoni VDSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ20 Üzleti VDSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

20,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

10,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

10,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

10,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,50 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van 5 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 


 

T-com VDSL 30M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ30 Otthoni VDSL

RENDELHETŐ

EQ30 Üzleti VDSL

RENDELHETŐ

EQ30 Otthoni VDSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ30 Üzleti VDSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

30,00 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

20,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

20,00 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

20,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

1,00 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

Magyar Telekom terület

Szolgáltatás megnevezése

Sávszélesség

Szolgáltatás sávszélessége

Minőségi mutató megnevezése: Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton

Célérték

Letöltés (Mbps)

Feltöltés (Mbps)

Letöltés (Mbps)

Feltöltés (Mbps)

Beta flotta ADSL

U1 (X)

1,31

0,16

0,12

0,06

Beta üzleti ADSL

1,31

0,16

0,12

0,06

Beta otthoni ADSL

1,31

0,16

0,12

0,06

EQ1 Otthoni ADSL

1,31

0,16

0,12

0,06

Beta+ flotta ADSL

U2

2,05

0,20

0,20

0,06

Beta+ üzleti ADSL

2,05

0,20

0,20

0,06

Beta+ otthoni ADSL

2,05

0,20

0,20

0,06

Gamma otthoni ADSL

U4 (A)

4,10

0,26

0,26

0,09

Gamma üzleti ADSL

4,10

0,26

0,26

0,09

Gamma flotta ADSL

4,10

0,26

0,26

0,09

EQ5 Üzleti ADSL

N5

5,12

1,02

0,51

0,20

EQ5 Otthoni ADSL

5,12

1,02

0,51

0,20

EQ5 Flotta ADSL

5,12

1,02

0,51

0,20

Delta flotta ADSL

U8 (B, C)

8,19

0,49

0,51

0,20

Delta üzleti ADSL

8,19

0,49

0,51

0,20

Delta otthoni ADSL

8,19

0,49

0,51

0,20

EQ10 Üzleti ADSL

N10

10,24

3,07

0,51

0,26

EQ10 Otthoni ADSL

10,24

3,07

0,51

0,26

EQ10 Flotta ADSL

10,24

3,07

0,51

0,26

EQ15 Üzleti ADSL

N15

15,36

5,12

0,92

0,51

EQ15 Flotta ADSL

15,36

5,12

0,92

0,51

EQ15 Otthoni ADSL

15,36

5,12

0,92

0,51

Omega üzleti ADSL

U18 (D, E, F)

18,43

0,98

1,02

0,33

EQ25 Üzleti ADSL

U25

25,60

0,41

5,12

1,02

EQ10 Otthoni VDSL

V10M

10,24

1,02

0,51

0,21

EQ10 Üzleti VDSL

10,24

1,02

0,51

0,21

EQ20 Otthoni VDSL

V20M

20,48

10,24

1,02

0,51

EQ20 Üzleti VDSL

20,48

10,24

1,02

0,51

EQ30 Otthoni VDSL

V30M

30,72

15,36

5,12

1,02

EQ30 Üzleti VDSL

30,72

15,36

5,12

1,02

Egyedi mutató származtatása/mérése: Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség: az előfizetői hozzáférési pontokon garantált le-és feltöltési sebesség (Mbit/s), amelyet a szolgáltató az előfizetői számára garantál. A méréseket az Eqnet Zrt–vel kapcsolatban álló Társszolgáltató végzi el.

 


 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK CÉLÉRTÉKEI INVITEL SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN ADSL SZOLGÁLTATÁSRA

 

 

Invitel 1 M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Beta flotta ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Beta üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Beta otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

Beta otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ1 Otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ1 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ1 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ1 Üzleti ADSL – telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

1,0228 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,12 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,16 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

 


 

Invitel 2 M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ flotta ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Beta+ otthoni ADSL - tlelefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ2 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ2 Üzleti ADSL telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ2 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ2 Otthoni ADSL telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

2,050 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,5119 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,5119 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,511519 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,06 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 3db

Lakossági: nincs

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Invitel 4 M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma flotta ADSL

NEM RENDELHETŐNem rendelhető

Gamma flotta ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ4 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ4 Üzleti ADSL telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ4 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ4 Otthoni ADSL telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

4,090 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

0,8225 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,8225 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,8225 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,1609 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,1609 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,1609 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 5 db

Lakossági: Van 2 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Invitel 5 M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ RENDELHETŐ

EQ5 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ RENDELHETŐ

EQ5 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ5 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ5 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐNEM RENDELHETŐ

EQ5 Flotta ADSL

NEM RENDELHETŐNEM RENDELHETŐ

EQ5 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

5,1200 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

1,020 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

1,020 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

1,020 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,19 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van 5 db

Lakossági: Van 2 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Invitel 8 M

Díjcsomag neve

NEM RENDELHETŐ

Delta flotta ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Delta üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

Delta otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

Delta otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ8 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ8 Üzleti ADSL telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ8 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ8 Otthoni ADSL telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

8,1900 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

20,0548 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

20,0548 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

20,0548 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,2619 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,2619 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,2619 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Lakossági: Van 3 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Invitel 10 M

Díjcsomag neve

 

 

 

 

 

RENDELHETŐ

EQ10 Üzleti ADSL

RENDELHETŐ

EQ10 Otthoni ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ10 Flotta ADSL

RENDELHETŐ

EQ10 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ10 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ10 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

10,2400 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

3,070 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

3,070 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

3,070 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Lakossági: Van 5 db

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

Invitel 12 M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ12 Üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ12 Flotta ADSL

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ12 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ12 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ12 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ12 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

12,2900 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,610 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

3,580 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

3,580 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

3,580 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,265 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

 

 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

Invitel 15 M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ15 Üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ15 Flotta ADSL

RENDELHETŐ

EQ15 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ15 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ15 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

RENDELHETŐ

EQ15 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

15,3600 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,920 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

5,1200 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5,1200 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5,1200 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

 

 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

Invitel 16 M

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

EQ16 Üzleti ADSL

NEM RENDELHETŐ

EQ16 Flotta ADSL

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ16 Otthoni ADSL

RENDELHETŐ

EQ16 Üzleti ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐ

EQ16 Flotta ADSL - telefonvonal nélküli

NEM RENDELHETŐRENDELHETŐ

EQ16 Otthoni ADSL - telefonvonal nélküli

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

16,3800 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,920 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

5,6350 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5,6350 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5,6350 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

0,510 Mbit/s

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

 

 

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 

 

Invitel terület

Szolgáltatás megnevezése

Sávszélesség 

Szolgáltatás sávszélessége

Minőségi mutató megnevezése: Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton

Célérték

Letöltés (Mbps)

Feltöltés (Mbps)

Letöltés (Mbps)

Feltöltés (Mbps)

Beta flotta ADSL

U1M (X)

1,02

0,12

0,31

0,61

Beta üzleti ADSL

1,02

0,12

0,31

0,61

Beta otthoni ADSL

1,02

0,12

0,31

0,61

EQ1 Otthoni ADSL

1,02

0,12

0,31

0,61

Beta+ flotta ADSL

A2 (2Mbps)

2,05

0,19

0,51

0,61

Beta+ üzleti ADSL

2,05

0,19

0,51

0,61

Beta+ otthoni ADSL

2,05

0,19

0,51

0,61

Gamma otthoni ADSL

U4M (A)

4,10

0,26

0,82

0,16

Gamma üzleti ADSL

4,10

0,26

0,82

0,16

Gamma flotta ADSL

4,10

0,26

0,82

0,16

EQ5 Üzleti ADSL

A5 (5 Mbps)

5,12

0,51

1,02

0,19

EQ5 Otthoni ADSL

5,12

0,51

1,02

0,19

EQ5 Flotta ADSL

5,12

0,51

1,02

0,19

Delta flotta ADSL

U8M (B, C)

8,19

0,51

2,05

0,26

Delta üzleti ADSL

8,19

0,51

2,05

0,26

Delta otthoni ADSL

8,19

0,51

2,05

0,26

EQ10 Üzleti ADSL

A10 (10 Mbps)

10,24

0,51

3,07

0,26

EQ10 Otthoni ADSL

10,24

0,51

3,07

0,26

EQ10 Flotta ADSL

10,24

0,51

3,07

0,26

EQ12 Üzleti ADSL

A12 (12 Mbps)

12,29

0,61

3,58

0,26

EQ12 Flotta ADSL

12,29

0,61

3,58

0,26

EQ12 Otthoni ADSL

12,29

0,61

3,58

0,26

EQ15 Üzleti ADSL

A15 (15 Mbps)

15,36

0,92

5,12

0,51

EQ15 Flotta ADSL

15,36

0,92

5,12

0,51

EQ15 Otthoni ADSL

15,36

0,92

5,12

0,51

EQ16 Üzleti ADSL

A16 (16 Mbps)

16,38

0,92

5,63

0,51

EQ16 Flotta ADSL

16,38

0,92

5,63

0,51

EQ16 Otthoni ADSL

16,38

0,92

5,63

0,51

 

Egyedi mutató származtatása/mérése: Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség: az előfizetői hozzáférési pontokon garantált le-és feltöltési sebesség (Mbit/s), amelyet a szolgáltató az előfizetői számára garantál. A méréseket az Eqnet Zrt–vel kapcsolatban álló Társszolgáltató végzi el.

 

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK BÉRELT VONAL SZOLGÁLTATÁSRA.

 

1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt  11384 Váci út 1988, Bérelt Vonal.

2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi mutatókról

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

 

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·          visszavont megrendelések

·          ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·          ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·          előfizetői végberendezés hibája

·          ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·          ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

S1 bérelt vonal és S2 bérelt vonal esetén:72 óra

 

S3 bérelt vonal esetén: 8 óra

 

S4 bérelt vonal esetén: 24 óra

 

S5 bérelt vonal esetén:12 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·          a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·          a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·          nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·          az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·          vis maior miatt történt,

·          a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·          a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·          az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

 

Éves szinten értelmezve  :

 

E1bérelt vonal: 98%

 

E2bérelt vonal esetében:99%

 

E3bérelt vonal estében:99,5%

 

E4bérelt vonal estében:99,5%

 

E5 bérelt vonal esetén: 99,75%


 

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

 

75%

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK BÉRELT VONAL SZOLGÁLTATÁSRA.

 

 

Bérelt vonal csomagok

Minőségi mutató megnevezése: Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton

Célérték

Szolgáltatás  neve

Szolgáltatás Sávszélessége

Célérték

Letöltés [Mbit/s]

Feltöltés [Mbit/s]

Letöltés [Mbit/s]

Feltöltés [Mbit/s]

E1 bérelt vonal

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 25%-a

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 25%-a

E2 bérelt vonal

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 50%-a

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 50%-a

E3 bérelt vonal

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

E4 bérelt vonal

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

E5 bérelt vonal

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

egyedi szerződés szerinti sávszélesség

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

Egyedi szerződés szerinti sávszélesség 100%-a

 

Egyedi mutató származtatása/mérése :A táblázat szerinti sebesség értékek csak a Szolgáltató hozzáférés szolgáltatás hálózati szakaszára értendőek, mely garantált le-és feltöltési sebességet (Mbit/s)  a szolgáltató az  előfizetői számára garantál. A méréseket az Eqnet Zrt–vel kapcsolatban álló Társszolgáltató végzi el.

 

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK MIKROLINE SZOLGÁLTATÁSRA.

 

1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt., 11384 Váci út 1889, MikroLine

2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi mutatókról

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

 

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·          visszavont megrendelések

·          ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·          ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap


 

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·         előfizetői végberendezés hibája

·         ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·         ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

72 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·         a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·         a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·         nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·         az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·         vis maior miatt történt,

·         a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·         a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·         az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

 

Éves szinten értelmezve 95%

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám(ok)ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

75%

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK MIKROLINE SZOLGÁLTATÁSRA

 

 

MikroLine csomagok

Csomag neve

Sávszélesség

Garantált le és feltöltési sebesség

Letöltés [Mbit/s]

Feltöltés [Mbit/s]

Letöltés [Mbit/s]

Feltöltés [Mbit/s]

MicroLine 1M

1,024

1,024

0,256

0,256

MicroLine 2M

2,048

2,048

0,512

0,512

MicroLine 3M

3,072

3,072

0,768

0,768

MicroLine 4M

4,096

4,096

1,024

1,024

MicroLine 5M

5,12

5,12

1,28

1,28

MicroLine 6M

6,144

6,144

1,536

1,536

MicroLine 8M

8,192

8,192

2,048

2,048

MicroLine 10M

10,24

10,24

2,56

2,56

EQlinkM Omikron

10,24

10,24

2,56

2,56

 

HALÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK EQFON SZOLGÁLTATÁSRA

) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt., 11384 Váci út 1988, EQFON

2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi mutatókról

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

 

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·            visszavont megrendelések

·            ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·            előfizetői végberendezés hibája

·            ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

72 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·            a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·            a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·            nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap


 

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·            az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·            vis maior miatt történt,

·            a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·            a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·            az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

 

Éves szinten értelmezve 95%

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám (ok)-ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

 

75 %

 

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK EQFON SZOLGÁLTATÁSRA

Magyar Telekom területen:

Egyedi Minőségi mutató azonosítója

Egyedi Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

Telefonszolgáltatás beszédminősége.

Az ITU-T P862.1 szabvány szerint mért beszédminőségre vonatkozó százalékban kifejezett érték, mely méréssorozaton valamint beszédmodellen alapul.

 

Egyedi előfizetői hibabejelentésen alapuló, beszédminőséget kifogásoló panaszok alapján indított hibaelhárítás során végzett mérések százalékos eredményének legkisebb értéke, az esetek 95 %-ában Az Eqnet Zrt-vel kapcsolatban álló Társszolgáltató végzi el.

 

>2,7

 


 

Invitel területen:

Egyedi Minőségi mutató azonosítója

Egyedi Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

Beszédminőség

Az előfizetői hozzáférési ponton igénybevett telefonszolgáltatás esetén az ITU-T G.107, 109 ajánlás szerint.

 

ITU-T G.107, 109 ajánlás szerinti MOS érték mérésére szolgáló műszerrel az esetek 80%-ban.Eqnet Zrt- vel kapcsolatban álló társszolgáltató 100 db mérést végez.

 

>2,58

 


 

HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK NEOPHONE SZOLGÁLTATÁSRA

) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt., 11384 Váci út 1889, Neophone

2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi mutatókról

 

 

Hálózati Minőségi mutató megnevezése

Hálózati Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje

 

A szolgáltatásnyújtás megkezdési idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszere, nyilvántartása alapján történik. Az előfizetői szerződés létrejötte és a szolgáltatásnyújtás megkezdése között eltelt, napokban mért idő alapján, számítással kerül meghatározásra.

Kizárt esetek különösen:

·            visszavont megrendelések

·            ha a létesítés az előfizetői hozzáférési ponthoz való bejutástól függ és nem ez nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az igénylő halasztást vagy későbbi időpontot kért a létesítésre.

15 nap

A hibabejelentés alapján lefojtatott hibaelhárítás határideje  (Eszr. 2. § c))

A szolgáltatásminőséggel kapcsolatosan bejelentett panaszok alapján indított hibaelhárításnak a határideje órában. A hibaelhárítási idő meghatározása a szolgáltató támogató rendszerében, a hibabejelentésekről vezetett nyilvántartások alapján, számítással történik.

Kizárt esetek különösen:

·            előfizetői végberendezés hibája

·            ha a javítás az előfizető telephelyének elérésétől függ  és az a hozzáférés –a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt-nem lehetséges a megkívánt időben

·            ha az előfizető kéri a javítás elhalasztását

72 óra

Bejelentett számlapanasz kivizsgálási és elintézési ideje

A bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendő határideje napokban kifejezve.

Kizárt esetek különösen:

·            a számlára irányuló lekérdezéssel (információkéréssel)

·            a nem a számlában szereplő díj(ak)kal kapcsolatos (hanem pl a számla kiállításával)

·            nem a számlázással összefüggő panaszok

30 nap

A szolgáltatás rendelkezésre állása

A szolgáltatás-igénybevehetőség és a teljes elvi szolgáltatási idő hányadosa, százalékban kifejezve. Az adott évben a hálózat egészére vonatkozó szolgáltatás-kiesés teljes időtartama és a teljes elvi szolgáltatási időtartam hányadosát ki kell vonni 1-ből és az eredményt szorozni kell 100-zal.

A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor a szolgáltatás kiesés

·            az Előfizető érdekkörében keletkező ok miatt történt, 

·            vis maior miatt történt,

·            a Szolgáltató érdekkörén kívül eső egyéb elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energia ellátási zavar, rongálás, lopás) történt, illetve

·            a szünetelés idejét, ha az Előfizető kérése alapján történt,

·            az előfizető szerződésszegése miatti szolgáltatás korlátozásának idejét.

Éves szinten értelmezve 95%

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző60 másodpercen belüli jelentkezésének aránya: a szolgáltató ÁSZF-ben közzétett

telefonos ügyfélszolgálati telefonszám (ok)-ra érkezett és az ügyintéző által 60 másodpercen belüli bejelentkezéssel

fogadott hívások havi átlagos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén az összes

beérkezett híváshoz képest, százalékban kifejezve (két tizedes jegyig tizedes törtként is megadható). Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelő kezelése érdekében hívássoroló, illetve meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelő rendszert (a továbbiakban: call center) üzemeltet, a bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos elérhetőségét biztosító menüpont hívó általi választását követően kell számítani.

 

75 %

 

 

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK NEOPHONE SZOLGÁLTATÁSRA

 

 

Invitel területen:

Egyedi Minőségi mutató azonosítója

Egyedi Minőségi mutató mérése/származtatása

Célérték

Beszédminőség

Az előfizetői hozzáférési ponton igénybevett telefonszolgáltatás esetén az ITU-T G.107, 109 ajánlás szerint.

 

ITU-T G.107, 109 ajánlás szerinti MOS érték mérésére szolgáló műszerrel az esetek 80%-ban.Eqnet Zrt- vel kapcsolatban álló társszolgáltató 100 db mérést végez.

 

>2,58

 

MikroLine L5

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L5

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

 

MikroLine L10

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L10

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

10 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

MikroLine L20

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L20

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

20 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

20 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

20 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

MikroLine L30

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L30

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

30 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

30 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

30 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

MikroLine L50

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L50

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

50 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

50 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

50 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

MikroLine L100

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine L100

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

100 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

100 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

100 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

MikroLine M5

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine M5

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált letöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a belföldi adatkicserélő központon elérhető szolgáltatók között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Garantált feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési pont és a nemzetközi adatkicserélő központok között (Mbit/s)

5 Mbit/sec

Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB)

Korlátlan

Túlforgalmazás kezelése

-

Több saját eszköz közötti megosztás lehetősége (van / nincs)

Üzleti: Van korlátlan

Egyéni: Van korlátlan

Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe)

Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek

Kiegészítő lehetőségek, feltételek

Web-böngészés

igénybe vehető

 

VoIP

igénybe vehető

 

Chat alkalmazások

igénybe vehető

 

Közösségi oldalak

igénybe vehető

 

Fájlcserélő alkalmazások

igénybe vehető

 

Videómegosztó alkalmazások

igénybe vehető

 

Online TV

igénybe vehető

 

Egyéb

igénybe vehető

 

 


 

 

MikroLine M10

Díjcsomag neve

RENDELHETŐ

MikroLine M10

Kínált letöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/s

Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

10 Mbit/s

Garantált letöltési sebesség (Mbit/s)